+351 210 001 617 (Lisboa) | +351 289 098 720 (Faro)

Diensten/ Communautaire Fondsen/ Horizon 2020


Communautaire Fondsen - Horizon 2020

 

Horizon 2020 is de nieuwe Communautaire Kaderregeling van de Europese Commissie met een globale begroting van meer dan 77 biljoen euro tot 2020,ter ondersteuning van onderzoeksprojecten, innovatie en demonstratie.

WETENSCHAPPELIJKE EXCELLENTIE: Beoogt de excellentie van het wetenschappelijk onderzoek in de EU te versterken en uit te breiden met de bedoeling het Europese onderzoek- en innovatiestelsel concurrentiekrachtiger te maken op wereldwijde schaal.

MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN: Deze omvatten de ganse cyclus van het onderzoek tot en met de markt, met een nieuwe aandacht voor activiteiten die te maken hebben met gezondheid en welzijn, energie-efficiëntie, milieu, landbouw, voeding, zee, veilige en inclusieve samenlevingen.

INDUSTRIEEL LEIDERSCHAP: Beoogt de versnelling van de ontwikkeling van technologieën en innovaties die de zakenwereld in de toekomst zullen ondersteunen en heeft tot doel het vernieuwend midden- en kleinbedrijf te doen groeien op wereldwijde schaal.

SME INSTRUMENT: ​Programma gericht tot het midden- en kleinbedrijf met innovatieve oplossingen. Financiert activiteiten op gebied van innovatie en internationalisering, om bedrijven op nieuwe markten te lanceren, groei te bewerkstelligen en te zorgen voor grote winsten op investeringen.

Het proces van dienstverlening van Neomarca voorziet volledige steun bij de voorbereiding van verkennende studies en tijdens de fasen van voorbereiding, presentatie, goedkeuring en beheer van de aanvragen.


De volgende financieringsmogelijkheden staan nu open voor het indienen van aanvragen:


PROJECTEN IN SAMENWERKING

Bestemmelingen: O&O Instellingen, Onderwijsinstellingen, Midden- en Kleinbedrijf, Ondernemingen
Gefinancierde activiteiten: O&O; Innovatie; Beheer; Andere (Opleiding, Verspreiding en Toepassing)
Toekenningsvoorwaarden: Minimum 3 instellingen uit verschillende landen en onafhankelijk van elkaar.
Directe Kosten: 100% Onderzoeksprojecten; 70% Innovatieprojecten (met uitzondering van Universiteiten en Instellingen zonder winstoogmerk = 100%)
Indirecte Kosten: Vaste vergoeding van 25% (van de directe kosten min de onderaanneming)


SME INSTRUMENT (mkb-instrument)

Bestemmelingen: Midden- en Kleinbedrijf (mogelijkheid tot onderaanneming)
Gefinancierde activiteiten: Innovatie; Beheer; Andere (Opleiding, Verspreiding en Toepassing)
Toekenningsvoorwaarden: 1 Midden- en Kleinbedrijf
Directe Kosten: 70% 
Indirecte Kosten: Vaste vergoeding van 25% (van de directe kosten min de onderaanneming)


COÖRDINATIE- EN ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN 

Bestemmelingen: O&O Instellingen, Onderwijsinstellingen, Midden- en Kleinbedrijf, Ondernemingen

Gefinancierde activiteiten: Beheer; Andere (Opleiding, Verspreiding en Toepassing)

Toekenningsvoorwaarden: 1 instelling

Directe Kosten: 100%

Indirecte Kosten: Vaste vergoeding van 25% (van de directe kosten min de onderaanneming)


Praat met ons

Wilt u graag meer inlichtingen over een dienst of financieringsproject? Geef ons uw contact.


Communautaire Fondsen