+351 210 001 617 (Lisboa) | +351 289 098 720 (Faro)

Ondernemingen zonder Grenzen beheren

De nationale conjunctuur en de globale concurrentiedynamiek brengen nieuwe uitdagingen voor de ondernemers met zich mee. De optie om de activiteit uit te breiden naar buitenlandse markten versterkt de groei en de duurzaamheid van de mogelijkheden voor zakendoen, door nieuwe horizonten te openen en nieuwe doelstellingen vast te leggen.

Wij helpen uw bedrijf bij het uitstippelen van strategieën, het formuleren van trajecten en maken de brug tussen het internationaliseringsproces en de financieringsprogramma's.

Dankzij een netwerk van partners, steunt Neomarca uw bedrijf bij het uitbreidingsproces: wij geven richtsnoeren m.b.t. buitenlandse markten en de beste strategieën en modellen voor internationalisering.

Het opstellen van het Internationaliseringsplan laat u toe:

  • Buitenlandse markten aan te wijzen die gericht zijn op de sector van uw bedrijf
  • De vormen van internationalisering aan te wijzen die het best geschikt zijn voor uw bedrijf;
  • Culturele en sociale aspecten te kennen die van belang zijn voor uw doelmarkt;
  • Het internationale marketingbeleid en de voorbereiding van de sectoriële beurzen in het buitenland vast te leggen;
  • De logistieke planning te ondersteunen die het beste past bij uw business;
  • De economische en financiële haalbaarheid van het internationaal uitbreidingsproces te bepalen.

Praat met ons

Wilt u graag meer inlichtingen over een dienst of financieringsproject? Geef ons uw contact.