+351 210 001 617 (Lisboa) | +351 289 098 720 (Faro)

Goed plannen om beter uit te voeren

Het opstellen van het Bedrijfsplan zorgt er voor dat de beheerder over instrumenten beschikt die hem toelaten het milieu beter te begrijpen en zo beslissingen te nemen m.b.t. het gedragspatroon van de markten en de klanten die hij wenst te bereiken.

Een Bedrijfsplan is een belangrijk instrument om om te gaan met veranderingen in het interne en externe milieu. Dit zal een bijkomende stap zijn op weg naar het succes van de onderneming, door de strategie af te stemmen op de werkelijkheid van het bedrijf.

Onze adviesdiensten omvatten, naast het opstellen van het bedrijfsplan, de bespreking van de prestatie-indicatoren en de nodige corrigerende maatregelen opdat uw business zich ontwikkelt in overeenstemming met de vastgestelde strategische doelstellingen.

Het Bedrijfsplan staat de beheerder toe:

  • De economische en financiële haalbaarheid van zijn projecten te analyseren;
  • De hulpbronnen en activiteiten efficiënt te plannen en te controleren, om zo het risico zo klein mogelijk te houden;
  • De voorgestelde doelstellingen te beoordelen en te controleren door de ontwikkeling van een scoreboard met hoofdindicatoren (KPI);
  • Het project voor te stellen aan mogelijke investeerders, aan de banksector en aan handelspartners.

Praat met ons

Wilt u graag meer inlichtingen over een dienst of financieringsproject? Geef ons uw contact.